دانشگاه جامع علمی کاربردی
سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی
رویداد ها پنجشنبه 9 اسفند 1397 ساعت 2:26

آخرین مهلت ویرایش انتخاب واحد در ترم بهمن 97-98

آخرین مهلت ویرایش انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98 از مورخ 97/12/09 لغایت 97/12/16 می باشد. دانشجویان به صورت حضوری جهت ویرایش انتخاب واحد به آموزش مراجعه نمایند. **** با توجه به اینکه مسئولیت رعایت همینیاز و پیشنیاز دروس بر عهده دانشجو می باشد،در صورت عدم رعایت این مسئله در انتخاب واحد ترم جاری ، جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در زمان فارغ التحصیلی در مهلت های تعیین شده به آموزش مراجعه نمایید.


منبع:   تعداد بازدید : 593 نوشته شده توسط: مدیر سایت

کلمات کلیدی: 


بازگشت

آدرس دانشگاه : مشهد ،بلوار بعثت تقاطع ناصر خسرو ، پلاک 69 مرکز علمی کاربردی مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 38454100 - 051 دورنگار : 38440060 - 051