دانشگاه جامع علمی کاربردی
سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی
رویداد ها چهار شنبه 11 مهر 1397 ساعت 3:47

دروس ارائه شده جهت انتخاب واحد در بازه حذف و اضافهمنبع:   تعداد بازدید : 397 نوشته شده توسط: مدیر سایت

کلمات کلیدی: 


بازگشت

آدرس دانشگاه : مشهد ،بلوار بعثت تقاطع ناصر خسرو ، پلاک 69 مرکز علمی کاربردی مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 38454100 - 051 دورنگار : 38440060 - 051