دانشگاه جامع علمی کاربردی
سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی
رویداد ها دوشنبه 3 دی 1397 ساعت 23:20

حذف تک درس اضطراری

آخرین مهلت درخواست حذف تک درس اضطراری 97/10/10 می باشد. دانشجویان گرامی پس از دریافت فرم از تایپ و تکثیر ، قبل از اتمام مهلت فوق فرم را به صورت تکمیل شده به آموزش ارائه دهند. به درخواستهای واصله پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهدشد.


منبع:   تعداد بازدید : 522 نوشته شده توسط: مدیر سایت

کلمات کلیدی: 


بازگشت

آدرس دانشگاه : مشهد ،بلوار بعثت تقاطع ناصر خسرو ، پلاک 69 مرکز علمی کاربردی مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 38454100 - 051 دورنگار : 38440060 - 051