دانشگاه جامع علمی کاربردی
سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی
اخبار و اطلاعیه ها > بازگشت

 تا      


زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 (مهر98)

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98-99(مهر98) به شرح زیر اعلام میشود. دانشجویان گرامی بر حسب ورودی و مقطع تنها در زمانهای اعلام شده می توانید انتخاب واحد خود را در سامانه هم آوا ثبت و قطعی نمایید.رویداد ها      مدیر سایت       یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 4:46
رویداد ها      مدیر سایت       شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 2:31

دانشجویان مشروط در ترم بهمن 97

به پیوست لیست دانشجویان مشروط در ترم بهمن 97-98 اعلام میگردد. دانشجویان مشروط در ترم مهر98-99 مجاز به انتخاب تنها 14 واحد درسی می باشند.در صورت مشروطی یک ترم دیگر از ادامه تحصیل محروم می گردند.رویداد ها      مدیر سایت       شنبه 5 مرداد 1398 ساعت 2:55
رویداد ها      مدیر سایت       شنبه 15 تیر 1398 ساعت 4:18

درس معرفی به استاد

آخرین مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد جهت فارغ التحصیلی در ترم بهمن 97-98 تا تاریخ 98/04/31 می باشد. جهت دریافت فرمهای مربوطه به همراه کارنامه به آموزش مراجعه نمایید.رویداد ها      مدیر سایت       شنبه 15 تیر 1398 ساعت 4:11

تمدید مهلت درخواست وام دانشجویی

تمدید مهلت درخواست وام دانشجویی تا پیان اردیبهشت ماه 1398رویداد ها      مدیر سایت       سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 4:45

آخرین مهلت ویرایش انتخاب واحد در ترم بهمن 97-98

آخرین مهلت ویرایش انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98 از مورخ 97/12/09 لغایت 97/12/16 می باشد. دانشجویان به صورت حضوری جهت ویرایش انتخاب واحد به آموزش مراجعه نمایند. **** با توجه به اینکه مسئولیت رعایت همینیاز و پیشنیاز دروس بر عهده دانشجو می باشد،در صورت عدم رعایت این مسئله در انتخاب واحد ترم جاری ، جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در زمان فارغ التحصیلی در مهلت های تعیین شده به آموزش مراجعه نمایید.رویداد ها      مدیر سایت       پنجشنبه 9 اسفند 1397 ساعت 2:26

دروس ارائه شده جهت انتخاب واحد ترم بهمن 97

لیست دروس ارائه شده جهت ترم بهمن 97 به شرح فایلهای پیوست درصورت پرشدن کلاسها و یا ارائه نشدن درس صرفا به صورت حضوری درخواست کتبی خود را تا تاریخ 18بهمن ماه به آموزش تحویل دهید.رویداد ها      مدیر سایت       سه شنبه 7 اسفند 1397 ساعت 5:20

قوانین و مقررات انتخاب واحد

لطفا قبل از انتخاب واحد، مطالعه شود.رویداد ها      مدیر سایت       دوشنبه 8 بهمن 1397 ساعت 2:13

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98 (بهمن 97)

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98 به شرح زیر اعلام می گردد. دانشجویان محترم طبق زمانبندی اعلام شده مجاز به انتخاب واحد می باشندرویداد ها      مدیر سایت       یکشنبه 7 بهمن 1397 ساعت 2:31

حذف تک درس اضطراری

آخرین مهلت درخواست حذف تک درس اضطراری 97/10/10 می باشد. دانشجویان گرامی پس از دریافت فرم از تایپ و تکثیر ، قبل از اتمام مهلت فوق فرم را به صورت تکمیل شده به آموزش ارائه دهند. به درخواستهای واصله پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهدشد.رویداد ها      مدیر سایت       دوشنبه 3 دی 1397 ساعت 23:20
رویداد ها      مدیر سایت       دوشنبه 3 دی 1397 ساعت 23:18

کسری مدارک پرونده فارغ التحصیلی دانشجویان

دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی بهمن 95 هرچه سریعتر نسبت به تکمیل مدارک پرونده تحصیلی خود اقدام نمایند. در صورت عدم تکمیل مدارک پرونده تحصیلی؛ ورند فارغ التحصیلی ایشان به مشکل خواهد خورد و این مرکز مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت/.رویداد ها      مدیر سایت       دوشنبه 3 دی 1397 ساعت 23:18

شروع مهلت ثبت درخواست انتقال جهت نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

بازه ثبت درخواست انتقال بدون تغییر رشته در سامانه هم آوا جهت نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98(بهمن 97) از تاریخ 97/09/15 لغایت 97/09/30 میباشدرویداد ها      مدیر سایت       شنبه 10 آذر 1397 ساعت 23:28
رویداد ها      مدیر سایت       یکشنبه 20 آبان 1397 ساعت 3:38
رویداد ها      مدیر سایت       چهار شنبه 11 مهر 1397 ساعت 3:50
رویداد ها      مدیر سایت       چهار شنبه 11 مهر 1397 ساعت 3:47
رویداد ها      مدیر سایت       سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 2:25

درخواست ارائه درس جهت ترم مهر 97

دانشجویان رشته های کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-تبلیغات تجاری و کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار، هرچه سریعتر دروس باقی مانده خود را تا قبل از شروع انتخاب واحد به صورت کتبی جهت ارائه درس در ترم مهر به آموزش اعلام نمایند.رویداد ها      مدیر سایت       یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 23:38

تقویم انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 97-98 به تفکیک ورودی

زمانبندی انتخاب واحد ترم مهر 97 به تفکیک ورودی .رویداد ها      مدیر سایت       شنبه 10 شهریور 1397 ساعت 2:19

پرداخت علی الحساب شهریه انتخاب واحد ترم مهر 97

دانشجویانی که قصد انتخاب واحد در ترم مهر97 را دارند قبل از شروع بازه انتخاب واحد نسبت به پرداخت علی الحساب شهریه خود اقدام نمایند.رویداد ها      مدیر سایت       چهار شنبه 7 شهریور 1397 ساعت 2:23

دانشجویان مشروط ترم بهمن 96-97

دانشجویانی که در ترم بهمن 96-97 مشروط شده و معدل کمتر از 12 کسب کرده اند، در ترم مهر 97-98 تنها مجاز به انتخاب 14 واحد می باشند. در صورت انتخاب واحد بیش از حد مجاز، مسئولیت عواقب آن بر عده شخص دانشجو بوده و این مرکز مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت مشوطی در یک ترم دیگر ، دانشجو اخراج خواهد شد.رویداد ها      مدیر سایت       دوشنبه 5 شهریور 1397 ساعت 2:14

الزام ثبت نام کارورزی 2 در سامانه ملی کارورزی تا تاریخ 1397/05/15

دانشجویانی که در ترم تابستان درس کارورزی2 را انتخاب نموده اند ملزم به ثبت نام در سامانه ملی کارورزی به آدرس www.karamouz.irost.org می باشند. عواقب عدم ثبت نام در سایت مذکور بر عهده شخص دانشجو می باشد.رویداد ها      مدیر سایت       دوشنبه 25 تیر 1397 ساعت 23:54
رویداد ها      مدیر سایت       یکشنبه 24 تیر 1397 ساعت 2:5

پاسخ درخواست دروس جهت ترم تابستان 96-97

آخرین مهلت انتخاب واحد97/04/21 بوده و مسئولیت انتخاب واحد دروس درخواستی بر عهده شخص دانشجو می باشد.رویداد ها      مدیر سایت       چهار شنبه 20 تیر 1397 ساعت 23:10
آدرس دانشگاه : مشهد ،بلوار بعثت تقاطع ناصر خسرو ، پلاک 69 مرکز علمی کاربردی مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 38454100 - 051 دورنگار : 38440060 - 051