دانشگاه جامع علمی کاربردی
سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی
  • قوانین و مقررات
آدرس دانشگاه : مشهد ،بلوار بعثت تقاطع ناصر خسرو ، پلاک 69 مرکز علمی کاربردی مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 38454100 - 051 دورنگار : 38440060 - 051